การหาคู่ผ่านทางโลกโซเชียลมีทั้งคุณและโทษ

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งชายและหญิงมองว่า อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางที่ดีในการหาคนรักหรือคู่ครองในอนาคต ผลสำรวจพบว่า การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาคู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วกลับมีสัดส่วนที่ไม่สูงนัก เช่น สหรัฐฯ มีเพียงร้อยละ 21,อังกฤษร้อยละ 28, และฝรั่งเศสร้อยละ 27 เท่านั้น นอกจากนั้นยังพบว่าราวร้อยละ 72ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือสูงกว่านั้นกลับไม่คิดว่าอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางที่เหมาะสมสำหรับหาคู่ เนื่องจากคนกลุ่มนี้เชื่อว่า ตน มีโอกาสหาคนรักที่มีการศึกษาและพื้นฐานทางสังคมที่ใกล้เคียงกันได้จากในชีวิตจริงมากกว่า

โลกโซเชียลเป็นโลกที่ไม่มีตัวตน

ทุกคนสามารถหลอกลวงกันได้ ต่างจากสมัยก่อนเวลาจะทำความรู้จักกันต้องเจอหน้ากันและทำความรู้จักกันก่อน จึงต้องมีความระมัดระวังอย่างมากในการใช้โปรแกรมเหล่านี้เพื่อหาคู่ชีวิต และคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักถูกล่อลวงได้ง่ายจากการตั้งความหวังไว้ว่าจะเจอคนที่รักกันจริงๆ ซึ่งเป็นวิธีการหาคู่ที่ไม่สมควรและไม่แนะนำอย่างยิ่ง การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการหลอกลวงผู้อื่น หลายคนเข้าใจว่าไม่มีความผิด เนื่องจากในสื่อออนไลน์สามารถใช้นามแฝง ไม่ได้ใช้ชื่อ -นามสกุลจริง แต่ข้อเท็จจริงสามารถตรวจสอบได้ ตั้งแต่การค้นหาสถานที่ ที่มีการเขียนข้อความ การรื้อค้นข้อความที่ลบทิ้งแล้ว ซึ่งโทษเหล่านี้เข้าข่ายความผิดทางอาญา และความผิด ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หากมีการดำเนินการมาถึงขั้นตอนนี้จะไม่สามารถยอมความได้เพราะเป็นคดีอาญา มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้หญิงส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์เพื่อหารักแท้

ซึ่งผิดกับฝ่ายชายที่ต้องการเข้ามาหาคู่ควงเพียงชั่วคราว จินตนาการและการคาดหวังเกินจริงของมนุษย์ คือ สิ่งสำคัญที่ทำให้การหาคู่ออนไลน์กลายเป็นพฤติกรรมที่ได้รับความนิยมเฟื่องฟูไปทั่วโลกเช่นทุกวันนี้บางท่านอาจแย้งว่าไม่จริง ซึ่งคนที่หารักผ่านเน็ตแล้วเจอรักแท้ก็มี ซึ่งในโลกของอินเตอร์เน็ตนั้นมีคุณมหาศาลถ้าพวกเราใช่ให้เป็นประโยชน์ไปในทางที่สร้างสรรค์และมีโทษมหันต์เช่นเดียวกันถ้าพวกเราใช้ไม่อยู่ในศีลธรรมขาดวิจารณญาณที่ดี การหาคู่รักทางอินเตอร์เน็ตก็เช่นเดียวกันที่มีทั้งคุณและโทษ ถ้าเรารู้จักใช่ประโยชน์ของโลกอินเตอร์เน็ตในการที่จะรู้จักกับใครที่เรายากที่จะพบเจอกัน เรียนรู้นิสัยใจคอ คบหาในความสัมพันธ์แบบเพื่อนก่อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ลึกซึ่งกว่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่ารังเกลียด แต่ภัยที่เกิดขึ้นในการหาคู่ทางอินเตอร์เน็ตก็น่ากลัวถ้าเราขาดวิจารณญาณที่ดี

Posted in สินค้าและบริการ | Tagged | Comments Off

คู่แท้ที่คุณกำลังตามหาอยู่นั้นมีจริงหรือไม่

เนื้อคู่ ถือเป็นเรื่องหลัก เรื่องใหญ่ในชีวิตของคนเรา

โดยธรรมชาติมนุษย์ต้องมีคู่ครอง ดังนั้นหลายๆคนจึงมักอยากทราบว่าแฟนหรือคนรักที่เราคบอยู่จะเป็นเนื้อคู่ หรือคู่แท้ของตนเองหรือไม่ หรือบางคนยังไม่มีคู่ ก็อยากทราบว่าเนื้อคู่ของตนเองจะต้องเป็นคนอย่างไร มีลักษณะรูปร่างหน้าตา นิสัยใจคออย่างไร …ยังคงเป็นคำถามของอนาคตที่หลายๆคนต้องการทราบ เนื้อคู่ หลายคนจะให้ความหมายว่าคือคนที่จะได้แต่งงาน ออกหน้าออกตาด้วยหรือได้ใช้ชีวิตร่วมกัน หรือเป็นคนที่ส่งเสริม อุปถัมภ์ซึ่งกันและกัน

คนเราทุกคนมีเวทีพรหมลิขิตเป็นของตัวเอง ใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาในเวทีของคุณเข้าให้แล้ว เขาจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นไปตลอด อาจเปลี่ยนรูปลักษณ์ แต่จิตยังเป็นดวงเดิมเสมอไป คิดได้อย่างนี้หัวใจคุณอาจเป็นสุขมากขึ้น เพราะจะทำให้คุณไม่ยึดถือครอบครองใครมาเป็นของคุณ ไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์ แต่มีบางสิ่งบางอย่างขีดเส้นชะตาคุณไว้เรียบร้อย แล้วอย่างไรเสีย ถ้าอยู่บนเวทีเดียวกัน อย่างไรก็ต้องหมุนมาพบกันอยู่ร่ำไป แต่อะไรจะทำให้คุณล่วงรู้ปริศนาที่เกิดขึ้นเมื่อชาติก่อน แล้วส่งผลมาถึงชาตินี้ได้ดีไปกว่าความรู้สึกหรือลางบางอย่างที่คุณเท่านั้นจะบอกได้ด้วยตัวเอง

ชาวพุทธเชื่อกันว่า เรื่องของเนื้อคู่นั้นไม่ใช่เรื่องที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป แต่เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับกรรมที่เคยทำร่วมกันมา เพราะตามคำสอนของพระพุทธศาสนา ความรักจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากเหตุปัจจัยทั้งอดีตและปัจจุบันประกอบกัน การที่คนเราจะรักกันได้นั้นต้องมีเหตุ หรือมีการทำกรรมร่วมกันมา ไม่ว่าจะเป็นใครในชาติที่แล้วหรือชาตินี้ก็ตาม นอกจากกรรมจะเป็นชนวนทำให้คนสองคนปิ้งกันแล้ว กรรมยังเป็นเครื่องจำแนกคู่ออกเป็นประเภทต่างๆได้อีกด้วย ซึ่งการได้เคยอยู่ร่วมกันในอดีตชาติ จนส่งผลให้ได้มาเป็นคู่ครองกันในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่จะคิดว่าเคยอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วบุพเพสันนิวาสหมายถึงการที่อาจจะได้อยู่ร่วมกันในฐานะอื่นก็ ได้

วิธีแก้กรรมเรื่องเนื้อคู่

1. ความซื่อสัตย์ต่อคนรัก
2. ความมั่นคงในความรัก
3. การไม่คิดและนอกใจต่อคนรัก
4. การไม่ผิดคู่ ลูก สามี หรือภรรยาใคร
5. ไม่พูด ไม่ทำให้คนที่รักกันต้องแตกแยกจากกัน (รักกันด้วยความถูกต้องด้วยความดี)
6. และสุดท้ายที่ห้ามทำอย่างเด็ดขาดคือการเป็นพ่อสื่อ แม่สื่อให้กับใคร เพราะจะเป็นกรรม ทำให้เราเกิดมาต้องพลัดจากคู่ครอง คู่แท้ คู่รักของตน

Posted in สินค้าและบริการ | Tagged | Comments Off

กระแสของการที่ผู้หญิงไทยใช้อินเตอร์เน็ตในการหาคนรักหรือหาคู่ในปัจจุบัน

มีกระแสของการที่ผู้หญิงไทยใช้อินเตอร์เน็ตในการหาคนรัก การสำรวจชิ้นหนึ่งบ่งชี้ว่ามีหนึ่งในสิบของหญิงสาวชาวไทยได้เข้าร่วมเว็บไซด์นัดพบหาคู่ภาษาไทยประเทศไทยก็เช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆในแถบทวีปเอเชียที่มีการเติบโตของจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการประมาณว่าในปี 2013 เกือบ 35% ของประชาชนชาวไทยจะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต จนถึงเร็วๆนี้ส่วนใหญ่ในจำนวนนี้ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตชานเมือง แต่อัตราของการต่อเชื่อมในเขตชนบทของประเทศไทยยังคงดำเนินต่อไป ผู้หญิงไทยกำลังเป็นกลุ่มผู้นำในการใช้อินเตอร์เน็ต ในการสำรวจของปี 2007 แสดงให้เห็นว่า 72% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เป็นผู้หญิงการสำรวจของกลุ่มผู้หญิงไทยในแถนภาคกลางของประเทศไทย รวมถึง กรุงเทพมหานครและเขตจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยที่จัดทำขึ้นเพื่อ ThaiLoveLines ซึ่งเป็นเว็บไซด์นัดพบหาคู่อันดับหนึ่งของประเทศไทย ชี้ว่า 9% ของ ผู้หญิงไทยอายุระหว่าง 18-45 ปีได้เป็นสมาชิกของเว็บไซด์นัดพบหาคู่

ผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกของเว็บไซด์นัดพบหาคู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2006 คุณศิริพร อินธขณี (33) ซึ่งขณะนี้อาศัยอยู่กับสามีของเธอ คุณอัฟ (42) ในเมืองธิสเตด ภาคเหนือของประเทศเดนมาร์ก เธอได้ให้สัมภาษณ์ในการวิจัยชิ้นหนึ่งเมื่อปี 2012 จัดทำขึ้นโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคเปญเฮเกน จากผลสรุปของการวิจัยย้ำให้เห็นความสำคัญในการเติบโตของอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศการขยายตัวของเว็บไซด์นัดพบหาคู่และเครือข่ายทางสังคมซึ่งมีผลกระทบต่อการเติบโตของจำนวนผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติสามารถเห็นได้จากการศึกษาทางสังคมวิทยาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกลุ่มประเทศตะวันตก ในขณะนี้เป็นที่ยอมรักกันทั่วไปแล้วว่าการแต่งงานของผู้หญิงไทยกับชาวต่างชาติผ่านบริการเว็บไซด์นัดพบหาคู่ทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ใช่เหยือของการค้ามนุษย์ หรือ ไม่สามารถมองในแง่ของ ‘เจ้าสาวสั่งทางไปรษณีย์’ อีกต่อไป ซึ่งมันเป็นความคิดที่ แพร่หลายมากในช่วงปี 1990 อินเตอร์เน็ตได้ช่วยให้ผู้หญิงไทยสามารถทำการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผลและยังให้ทางเลือกที่ให้โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีกว่าแคโรลีน คาร์ลสัน กล่าวจากการสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยยี่สิบคนที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศเดนมาร์ก ในปีนี้ยังได้มีการวิจัยอย่างหนักที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันการศึกษาจากประเทศสวีเดน ที่แสดงให้เห็นว่าการแต่งงานระหว่างผู้หญิงไทยและชายชาวสวีเดนนั้นมีความสุขมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด ความคิดการเกิดขึ้นของเว็บไซด์นัดพบหาคู่ทางอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยได้ให้เครื่องมือที่แข็งแรงแก่ผู้หญิงในประเทศไทยเพื่อให้ได้พบกับชาวต่างชาติและพบรักในต่างประเทศ

Posted in สินค้าและบริการ | Comments Off

หาคู่ต่างชาติ หาแฟน แชทหาคู่มีเว็บไซต์มากมายเปิดให้บริการ

ปัจจุบันเรื่องหาคู่เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับหนุ่มสาวคนโสดหลายๆ คน  คงกำลังมองหาเว็บไซต์หาคู่  การหาคู่ชาวต่างชาติ หาแฟนต่างชาติ  อยากจะแชทพูดคุยกับคนที่โสดๆ ด้วยกัน เว็บไซต์ที่หาคู่ต่างชาติน่าสนใจให้ คนที่สนใจอยากจะมีคู่  หาคู่ชาวต่างชาติ เบื่อกับการอยู่คนเดียว โสด  เหงา  หรือกำลังมองหาชาวต่างชาติสักคนเพื่อติดต่อสัมพันธ์ดูแลใจซึ่งกันและกันก็ว่ากันไป  ลักษณะของการทำงานเว็บไซต์หาคู่ชาวต่างชาตินี้ ก็เหมือนเป็นสังคม สำหรับคนโสดก็ว่าได้คุณสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกใช้บริการได้ฟรีๆ ไม่เสียค่าบริการ สามารถอัปรูปโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณเองเพื่อแสดงตัวตนให้ถูกต้อง ได้หลายรูป และก็ยังสามารถเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณเองว่าเป็นคนยังไงชอบผู้หญิงหรือผู้ชายแบบไหน ลักษณะคู่ที่คุณต้องการควรจะมีรูปแบบไหน อยากหาคู่ชาวต่างชาติแบบไหนก็บรรยายไปได้เลยที่หน้าโปรไฟล์ของคุณ ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการสมัคร

ปัจจุบันนี้การหาคู่ต่างชาติ ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วสำหรับสาวไทยในกลุ่มวัยรุ่นถึงวัยทำงานที่กำลังโสด และกำลังมองหามิตรภาพใหม่ๆ ซึ่งในยุคที่เร่งรีบ และ lifestyle ของหนุ่มสาวในวัยทำงานทำให้สาวไทยจำนวนไม่น้อย ที่ไม่ได้มีเวลาไปพบเจอผู้คนใหม่ๆ ซึ่งชีวิตส่วนใหญ่จะใช้หมดไปกับงาน จึงมีโอกาสน้อยที่จะได้เจอหนุ่มที่ถูกใจ และต้องใช้เวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หาคู่ต่างชาติ ทางอินเตอร์เน็ต จึงได้รับความนิยมสำหรับหนุ่มสาวที่เข้ามาใช้บริการ ไม่เฉพาะผู้ที่เข้ามาสำหรับหาคู่เท่านั้น แต่เขาและเธอเหล่านั้นต้องการเข้ามาค้นหามิตรภาพใหม่ๆ หาเพื่อนคุยที่อาจมี lifestyle ไกล้ๆกัน อาจพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยว,แลกเปลี่ยนทัศนคติ การทำงาน หรือแม้แต่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม สำหรับสาวไทยที่กำลังมองหาคู่ต่างชาติ ด้วย

ทุกวันนี้ หญิงไทยจำนวนมากเลือกที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการศึกษา อาชีพ อีกทั้งเพื่อขยายขอบเขตความสัมพันธ์ส่วนตัวอีกด้วย ในขณะเดียวกันกับการได้รับความสะดวกจากระบบอินเตอร์เน็ต ประจวบกับการที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนโฉมของการเป็นประเทศด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจมาเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลให้แรงผลักดันต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเหล่านี้กระตุ้นให้หญิงไทยหันไปหาแนวทางใหม่ในการหาคู่ต่างชาติและความผูกพันให้กับตัวเอง ระบบอินเตอร์เน็ตยังได้นำชาวต่างชาติทั้งหญิงชายให้เข้าไปท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งหลายคนในจำนวนนี้ก็ได้ตัดสินใจที่จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพราะหลงไหลในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอีกทั้งค่าครองชีพก็ถูกกว่าในประเทศอื่นๆอีกด้วย จากเหตุผลนี้จำนวนความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างชาวไทยกับฝรั่งทั้งชายหญิงก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ โดยประมาณ 85% ของความสันพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชายต่างชาติกับหญิงไทย

Posted in สินค้าและบริการ | Tagged | Comments Off

หนุ่ม-สาว คานทองฮิตใช้บริหารจัดหาคู่ส่งผลให้ธุรกิจจัดหาคู่เฟื่องสุดขีด

สภาพสังคมของหนุ่มสาววัยทำงานปัจจุบันมักทุ่มเทเวลาการทำงาน เพื่อหวังก้าวหน้าในอาชีพ และร่ำรวย ทำให้หลายคนไม่มีเวลาไป”จีบสาว” หรือไม่อยาก”เสียเวลา”ในการศึกษาเรียนรู้ดูใจอีกฝ่าย เพราะกว่าที่จะรู้นิสัย รูปแบบการใช้ชีวิต ความชอบต่าง ๆ ต้องใช้เวลา หากในที่สุดพบว่า ไม่สามารถเข้ากันได้ ดังนั้น หลายคนจึงเลือกใช้บริการของบริษัทจัดหาคู่ ที่เป็นเหมือนเส้นทางลัดในการเลือกเฟ้นข้อมูลพื้นฐานเหล่านั้นที่ใกล้เคียงกันไว้ให้แล้วในระดับหนึ่ง เพื่อจะพบคนที่”ใช่”ได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ภายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาธุรกิจจัดหาคู่มีมูลค่าพุ่งไปสูงกว่า 5,000 ล้านบาทแล้ว

ธุรกิจนี้ได้รับความนิยมมากเพราะปัจจุบันคนหนุ่มสาววัยทำงานโดยเฉพาะในหัวเมืองใหญ่จะไม่มีเวลาที่จะทำกิจกรรมนอกเหนือนั้นมากนักทำให้การพบปะผู้คนน้อยลง เลยทำให้การหาคนที่ใช่ลดน้อยลงไปด้วย ข้อความข้างต้นสะท้อนถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนวัยทำงานที่ส่วนใหญ่จะทำงานในเมืองว่ามีเวลาทำงานมากกว่าที่จะมีเวลา ‘หาคู่’แม้ในบางครั้งการพบปะผู้คนที่อยู่แวดวงเดียวกันจะมีอยู่ก็ตาม อย่างไรก็ดีจากข้อมูลสมาชิกที่สมัครกับบริษัทพบว่ากว่า 90 % ได้เจอคนในที่ทำงานเดียวกันหรือสายงานเดียวกันแต่ไม่ใช่คนที่กำลังตามหาอยู่เนื่องจากมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้ต้อง ‘ละเลย’และ ‘เพิกเฉย’ที่จะสานสายสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่อง ปัญหาเรื่อง ฐานะการเงิน การศึกษา หน้าที่การงาน เมื่อมีข้อจำกัดในกรณีดังกล่าวการหาคู่จึงเป็นไปได้ยาก การหาคู่ผ่านบริษัทที่เปิดเพื่อการณ์นี้โดยเฉพาะจึงได้รับความนิยมมากขึ้น

ปัจจุบันรูปแบบการให้บริการนี้ได้รับความนิยมมากในบริษัทจัดหาคู่ของประเทศเกาหลีและจากสถิติพบว่าผู้ชายจะเกิดความประทับใจผู้หญิงในเวลา 10 นาทีเท่านั้น ส่วนผู้หญิงใช้เวลาหลายชั่วโมงก่อนความประทับใจจะเกิดขึ้น ความแตกต่างนี้ทำให้รักแรกพบเกิดขึ้นในนิยายมากกว่าชีวิตจริง การได้ร่วมเดินทางและทำกิจกรรมร่วมกันจึงเป็นโอกาสที่จะทำให้สองฝ่ายได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจและได้เรียนรู้นิสัยของกันและกันและสร้างความประทับใจในเพื่อนใหม่หรืออาจจะเป็นคนที่ใช่ได้ในอนาคต

 

Posted in สินค้าและบริการ | Tagged , | Comments Off